Перейти до основного вмісту

Подолання розриву між університетом і промисловістю

інноваційна магістерська навчальна програма, що підтримує розвиток зелених робочих місць і цифрових навичок в українському будівельному секторі.

ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМОЮ

ERASMUS Lump Sum Grants 

МЕТА ПРОЕКТУ

Основна мета проекту полягає у створенні нових магістерських програм (МП) із застосуванням BIM технологій в архітектурі, інженерії та будівництві в українських університетах спрямоване на просування передового досвіду ЄС з розробки та впровадження освітніх методологій та конкретних знань і практичних навичок, пов'язаних з енергоефективністю та стійкістю життєвого циклу будівель та міського середовища, що спираються на вимоги, встановлені Порядком денним ООН на період до 2030 року, з особливим наголосом на цілі сталого розвитку (ЦСР) 7, 10, 11, а також пріоритети «Зеленого курсу» ЄС та економіку, яка працює для людей.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

Термін реалізації: 1 листопада 2023 – 31 жовтня 2026

Детальніше

з BIM проєктування, будівництва та експлуатації будівель та споруд, з акцентом на взаємодію фахівців з різних напрямків будівельної діяльності, які адаптовані до вимог ринку праці та підвищують конкурентоспроможність при працевлаштуванні випускників ЗВО. Нові навчальні програми будуть реалізовані в 5-ти Українських університетах з різними напрямками навчання відповідно до місцевих та регіональних потреб. Створення BIM-центрів на базі українських університетів-партнерів консорціуму The BRIDGE та спільне видання нових навчальних матеріалів викладачами консорціуму, включаючи українських та ЄС партнерів проєкту;.

для усунення невідповідностей між вимогами роботодавців і пропозиціями закладів вищої освіти. Розробка та пропонування цілісних рішень для покращення працевлаштування студентів у будівельному секторі;

(по 2 від кожного із Українських університетів) для спільного використання учасниками консорціуму на спільній відкритій платформі e-Bridge з метою розробки мікро-кваліфікацій, впровадження системи навчання впродовж життя та переходу до віртуальної мобільності в довгостроковій перспективі..

 • Освітні програми 
  та мікрокредити

  Містить посНовини та по на розроблені в рамках проекту освітньо-професійні програми та мікрокредити кожного ЗВО

 • Команда 
  стейкхолдерів

  Перелік стейкхолдерів з посиланням на їхній сайт

 • Відкрита онлайн 
  бібіліотека

  Відкрита для студентів, які навчаються за розробленими програмами, та містить книги, конспекти лекцій, статті та інші публікації

Партнери проекту

Результати
проекту

Переглянути

Новини та події